Rachunki

Posiadaczem rachunku ror może być:

 • osoba fizyczna deklarująca stałe wpływy,

 • emeryt, rencista.

Konto osobiste służy ich posiadaczom do:

 1. przechowywania środków pieniężnych,

 2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej,

 3. korzystania z kart bankowych,

 4. zaciągania kredytu odnawialnego.

Co zyskujesz posiadając konto?

- oszczędność czasu – Posiadając rachunek w Naszym Banku możesz zapomnieć o terminach płatności Swoich Rachunków, wystarczy ze do Nas Wstąpisz i założysz zlecenie stałe. Od tego momentu to My będziemy pamiętać o Twoich płatnościach!!! Nie lubisz kolejek ? Na to też mamy sposób – Bank Internetowy, bądź Usługę telefoniczną na hasło.

- łatwy dostęp do konta - możesz kontrolować swoje konto jak chcesz i kiedy chcesz. Wystarczy, że założysz Bank Internetowy.

- bezpieczeństwo zgromadzonych środków – Nasz bank posiada gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Lokaty

Masz nadmiar gotówki i nie wiesz co z nią zrobić? Przyjdź do nas i załóż lokatę. Oferujemy lokaty krótkoterminowe od 7 dni jak i długoterminowe do 60 miesięcy. Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania. Bezpieczeństwo zgromadzonych środków

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Jaworze są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Kredyty

W zależności na co potrzebujesz pieniędzy możemy zaoferować ci kredyty:
 • kredyty konsumenckie i gotówkowe,
 • kredyty okazjonalne,
 • kredyt mieszkaniowy na zakup lokali i domów,
 • kredyt mieszkaniowy na remont lokali i domów,
 • kredyt dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „Konto osobiste”

KARTY VISA CLASSIC DEBETOWA

Posiadaczem karty może być każda osoba fizyczna, która zawarła z naszym Bankiem umowę rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego.
Zalety kart:
 • Posiadając kartę płatniczą możesz płacić za towary we wszystkich punktach handlowych, stacjach benzynowych, hotelach, restauracjach itp. oznaczonych emblematem Visa,

 • Umożliwiają wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,

 • Karta Visa Classic Debetowa jest kartą międzynarodową, w związku z czym możesz posługiwać się nią bez problemu za granicą,

 • Działają w trybie on-line - wypłata gotówki lub płatność kartą od razu obciąża rachunek, a każdy wpływ na rachunek w tej samej chwili powiększa kwotę dostępnych środków na karcie,

 • Umożliwiają płatności bez fizycznego okazywania karty, dokonywanych w Internecie.

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Jeśli chcesz korzystać ze swojego rachunku przez Internet przyjdź do Banku i aktywuj usługę Systemu Bankowości Internetowej, dzięki której m.in.:

sprawdzisz saldo swoich rachunków,

wydrukujesz historię rachunku,

dokonasz dowolnych przelewów, w tym ZUS i US,

zdefiniujesz zlecenia stałe.

Wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem banku internetowego są zabezpieczone hasłami, które klient otrzymuje z dostępnej tylko dla niego listy haseł jednorazowych.