Rachunki

Rachunki bieżące i pomocnicze mogą być prowadzone dla:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną,
 • osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Konto służy ich posiadaczom do:

Rachunek rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, na które mogą wpływać przelewy od przedsiębiorstw i instytucji, z którymi firma współpracuje, przelewy zagraniczne itp. Klient może także sam wpłacać gotówkę na swoje konto.

Co zyskujesz posiadając konto?

- oszczędność czasu – Posiadając rachunek w Naszym Banku możesz zapomnieć o terminach płatności Swoich Rachunków, wystarczy ze do Nas Wstąpisz i założysz zlecenie stałe. Od tego momentu to My będziemy pamiętać o Twoich płatnościach!!! Nie lubisz kolejek ? Na to też mamy sposób – Bank Internetowy, bądź Usługę telefoniczną na hasło.

- oszczędność pieniędzy – Bank Spółdzielczy w Jaworze jako jeden z nielicznych nie pobiera opłaty za założenie Rachunku i prowadzimy je za bardzo niskie opłaty.

- łatwy dostęp do konta - możesz kontrolować swoje konto jak chcesz i kiedy chcesz. Wystarczy, że założysz Bank Internetowy.

- bezpieczeństwo zgromadzonych środków – Nasz bank posiada gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Lokaty

Masz nadmiar gotówki i nie wiesz co z nią zrobić?

Przyjdź do nas i załóż lokatę. Oferujemy lokaty krótkoterminowe od 7 dni jak i długoterminowe nawet do 60 miesięcy.

Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania. Bezpieczeństwo zgromadzonych środków

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Jaworze są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Kredyty

W zależności na co potrzebujesz pieniędzy możemy zaoferować ci kredyty:
 • kredyt na pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • kredyt w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą,
 • kredyt GRANITOWY w rachunku bieżącym,
 • kredyt inwestycyjny INWEST
 • kredyt na realizację inwestycji i remontów dla wspólnot mieszkaniowych,
 • kredyt dla jednostek samorządu terytorialnego.

KARTY VISA BUSINESS DEBETOWA

Posiadaczem karty może być każda osoba fizyczna, która zawarła z naszym Bankiem umowę rachunku rozliczeniowego. Zalety kart:
 • Posiadając kartę płatniczą możesz płacić za towary we wszystkich punktach handlowych, stacjach benzynowych, hotelach, restauracjach itp. oznaczonych emblematem Visa,

 • Umożliwiają wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,

 • Karta Visa Business Debetowa jest kartą międzynarodową, w związku z czym możesz posługiwać się nią bez problemu za granicą,

 • Działają w trybie on-line - wypłata gotówki lub płatność kartą od razu obciąża rachunek, a każdy wpływ na rachunek w tej samej chwili powiększa kwotę dostępnych środków na karcie,

 • Umożliwiają płatności bez fizycznego okazywania karty, dokonywanych w Internecie.

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Jeśli chcesz korzystać ze swojego rachunku przez Internet przyjdź do Banku i aktywuj usługę Systemu Bankowości Internetowej, dzięki której m.in.:

sprawdzisz saldo swoich rachunków,

wydrukujesz historię rachunku,

dokonasz dowolnych przelewów, w tym ZUS i US,

zdefiniujesz zlecenia stałe.

Wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem banku internetowego są zabezpieczone hasłami, które klient otrzymuje z dostępnej tylko dla niego listy haseł jednorazowych.