Grupy Członkowskie

Dokumenty:
→ Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jaworze na 2019 rok (Pobierz PDF)
→ Zawiadomienie o przynależności do Grupy Członkowskiej w 2019 roku (Pobierz PDF)
→ Porządek obrad posiedzenia Grup Członkowskich na 2019 rok (Pobierz PDF)